Jak zamówić olej opałowy przez PUESC?

W celu dokonania zakupu oleju opałowego, na przykład od Ekoterm, niezbędne jest dokonanie rejestracji przez PUESC, czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Obowiązek rejestracyjny wprowadzony w związku ze zmianami w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ma ulepszyć monitorowanie i nadzór nad obrotem paliwami ciekłymi. Jak zatem zamówić olej opałowy przez PUESC?

Rejestracja przez PUESC przed zakupem oleju opałowego

Do dokonania rejestracji przez PUESC niezbędne będą nam takie dane jak numer NIP oraz informacje dotyczące modelu, mocy i średniego rocznego zużyciu paliwa przez urządzenie grzewcze. Ponadto konieczne będzie wskazanie miejsca, w którym znajduje się stacjonarny kocioł olejowy, czyli adres miejsca dostawy oleju grzewczego oraz dane geolokalizacyjne tego miejsca.

Pierwszym krokiem, którego trzeba dokonać, jest założenie konta użytkownika w portalu PUESC, o ile oczywiście nie posiadaliśmy go wcześniej. Po utworzeniu konta w portalu PUESC ze strony głównej należy wybrać „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU”, a później „ZGŁOSZENIE AKC-RU”. Dokonanie zgłoszenia AKC-RU skutkuje zyskaniem statusu zużywającego podmiotu olejowego. Uzyskanie tego statusu jest konieczne, aby móc legalnie zakupić olej opałowy. Brak rejestracji jako podmiot olejowy zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie skutkował niedostarczeniem paliwa grzewczego przez sprzedawcę. A oto jak dokonać rejestracji w portalu PUESC krok po kroku:

 1. Zaloguj się na platformę PUESC. Jeżeli jeszcze nie posiadasz na niej konta, wybierz opcję „UTWÓRZ KONTO”.
 2. Następnie ze strony głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU”, a później wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU”.
 3. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź.
 4. Podpisz formularz. Możesz złożyć podpis:
  1. Profilem Zaufanym,
  2. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  3. kwotą przychodu,
  4. podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego,
  5. podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym.
 5. Wyślij formularz.
 6. Pobierz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU.

Zamówienie oleju opałowego po rejestracji w PUESC

Po dokonaniu rejestracji w PUESC już nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy skontaktowali się ze sprawdzonym dostawcą oleju opałowego, takim jak Ekoterm, w celu zamówienia dostawy paliwa. Jeżeli urządzenie wykorzystujące olej opałowy do celów grzewczych jest urządzeniem stacjonarnym, to podczas zamawiania oleju u sprzedawcy, należy podać indywidualny numer miejsca dostawy oraz swoje dane. Jeżeli natomiast posiadasz niestacjonarne urządzenie grzewcze, takie jak nagrzewnica, to podczas składania zamówienia u dostawcy należy podać numer identyfikacyjny tego urządzenia. To istotne, ponieważ przed rozpoczęciem transportu paliwa dostawca musi uzupełnić zgłoszenie przewozu o numer lub numery identyfikacyjne tych urządzeń. Po otrzymaniu dostawy oleju grzewczego odbiorca paliwa musi potwierdzić dostawę. Może to zrobić zarówno w PUESC, jak i w dedykowanej aplikacji mobilnej albo poprzez podanie sprzedawcy (kierowcy) kodu transakcyjnego.

Jak pobrać kody transakcyjne przez PUESC ?

Czym są kody transakcyjne w portalu PUESC? To kody służące do potwierdzenia dostawy oleju grzewczego, które można pobrać z konta użytkownika w portalu PUESC. Kody te nie powinny być udostępniane osobom trzecim. W przypadku wygenerowania przez nabywcę nowych kodów transakcyjnych w PUESC, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z listą kodów transakcyjnych:

 • zostanie wyświetlone na ekranie monitora,
 • będzie dostępne w zakładce „MÓJ PULPIT” → „MOJE SPRAWY I DOKUMENTY” → „DOKUMENTY”
 • zostanie przesłane pocztą elektroniczną na uprzednio podany przez nabywcę adres e-mail.

Potwierdzenia odbioru paliwa można dokonać bezpośrednio na platformie PUESC lub w aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY. W przypadku zamykania zgłoszeń SENT z wykorzystaniem KODÓW TRANSAKCYJNYCH uwierzytelnienie użytkownika odbywa się poprzez podanie loginu i hasła do portalu PUESC. Podsumowując, przed zamówieniem oleju opałowego należy dokonać rejestracji PUESC poprzez zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU, żeby otrzymać status zużywającego podmiotu olejowego i wygenerować kody transakcyjne. Po zakupie oleju opałowego należy potwierdzić otrzymanie dostawy za pomocą kodów transakcyjnych. Sprawdzony dystrybutor oleju opałowego, takiego jak Ekoterm wspólnie z Klientem zadba o formalności związane z rejestracją zakupu oleju opałowego.