kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy – czym jest i jakie ma zastosowanie?

Obecnie instytucje finansowe oferują przedsiębiorstwom zróżnicowane możliwości pozyskania funduszy. Jedną z ciekawszych opcji jest kredyt obrotowy. W większości wypadków pozyskanie takiego finansowania jest zdecydowanie łatwiejsze niż na przykład środków przeznaczonych na inwestycje. Jak jednak wyglądają kwestie praktyczne, związane z funkcjonowaniem tego typu kredytów?

Czym jest kredyt obrotowy?

Najczęściej kredyt obrotowy jest definiowany jako rodzaj finansowania bankowego, przeznaczonego na pokrycie bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. W praktyce może on być wydatkowany na:

  • zakup surowców i materiałów, niezbędnych do prowadzenia prac produkcyjnych;
  • zakup towarów, przeznaczonych do dalszej odsprzedaży;
  • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników;
  • pokrycie zobowiązań wobec kontrahentów lub organów podatkowych.

Oczywiście powyższa lista nie jest kompletna. Kredyt obrotowy jest przy tym rozwiązaniem niezwykle elastycznym, co powoduje, że w wielu przedsiębiorstwach traktowany jest jako podstawowe źródło kapitału obcego.

Kredyt obrotowy – podstawowe formy

W praktyce gospodarczej możliwe są dwie formy finansowania tego typu. Są to:

  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
  • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym.

Pierwszy z wymienionych wariantów jest zbliżony do linii kredytowej lub debetu w koncie – ten oferowany jest przez banki klientom indywidualnym. Oczywiście warunkiem jego otrzymania jest posiadanie przez przedsiębiorcę rachunku płatniczego w danej instytucji. Kredyt obrotowy jest więc wówczas rodzajem kredytu odnawialnego: każda spłata zwiększa kwotę, która może być ponownie użyta do finansowania przedsiębiorstwa. Okres funkcjonowania najczęściej wynosi w jego przypadku rok (niekiedy istnieje możliwość przedłużenia czasu jego trwania, przy czym od konkretnej umowy zależy to, czy konieczne będzie wówczas złożenie kolejnego wniosku kredytowego, czy też nastąpi to automatycznie). 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym spłacany jest ratalnie, przy czym okres spłaty jest stosunkowo krótki – wynosi najczęściej nie więcej niż 36 miesięcy. Rozwiązanie to pozwala więc na systematyczne ograniczanie zobowiązań przedsiębiorstwa.

Kiedy warto sięgnąć po kredyt obrotowy?

Jak już wspominaliśmy, wiele przedsiębiorstw traktuje kredyt obrotowy jako podstawowe źródło kapitału obcego. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w niektórych sytuacjach sięgnięcie po taką formę finansowania będzie szczególnie uzasadnione. 

Tak właśnie jest między innymi w przypadku firm, które borykają się z problemem sezonowości produkcji. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów, które muszą jednorazowo ponieść wysokie koszty, związane przykładowo ze skupem płodów rolnych – w takiej sytuacji kredyt obrotowy, szczególnie w wariancie ratalnym, jest sposobem na ich równomierne rozłożenie w czasie. Dla firm, których problemem jest sprzedaż produktów i usług, ograniczona jedynie do pewnych pór roku, lepszym rozwiązaniem może być kredyt odnawialny, który pozwala ponosić koszty adekwatne do wykorzystania w danym okresie kapitału.